About Us

ชิ สตูดิโอ ผู้ให้บริการรับออกแบบดีไซน์งานมีเดียออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆทุกประเภท วิเคราะห์ช่วยเสริมความโดเด่นของแบรนด์ธุรกิจเล็กและขนาดกลางให้เข้าถึงลูกค้าและยอดผลกำไรมากขึ้น จัดทำเว็บไซต์ระบบร้านค้าออนไลน์ครบวงจร ดำเนินงานด้วยความมืออาชีพ พร้อมแล้วบริการอย่างดีที่สุดถึงลูกค้าทุกๆท่าน.

Big Idea & Concept
วิเคราะห์และกำหนดคอนเซปของงาน 100%
Production
ดำเนินการออกแบบภายใต้คอนเซป 100%
Publish
ส่งมอบงานและเผยแพร่สื่อ 100%

ไอเดียและคอนเซป

วิเคราะห์และตีโจทย์กำหนดคอนเซปของงานอย่างละเอียด เสนอร่วมถกปัญหาและความต้องการของลูกค้าทุกท่านอย่างจริงใจ และพร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนก่อนดำเนินการ

ดำเนินการอย่างมืออาชีพ

ดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ และแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ ประสานงานและเสนอทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า และเข้มงวดป้องกันข้อมูลความลับลูกค้าเสมอ

ใส่ใจดูแลทุกส่วน

ชิ สตูดิโอ บริการใส่ใจลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดในรายละเอียดความถูกต้อง และตรงคอนเซปทุกงาน นั่นคือส่วนนึงของเรา มั่นใจว่าผู้รับบริการหรือลูกค้าต้องพึงพอใจ

พัฒนาสิ่งใหม่

เรานำเทคโนโลยี-เทรนด์และระบบใหม่ๆเข้ามาใช้เสมอทั้งงานออกแบบ งานรองรับการเชื่อมต่อ Integrated กับระบบภายนอก และยืดหยุ่นต่อการพัฒนาในอนาคต

Vision . Mission . Core Values

ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและแบรนด์ให้เข้าถึงง่าย ด้วยเทคโนโลยีและรูปแบบช่องทางสมัยใหม่ที่เหมาะสมที่สุดกับลูกค้า

History Timelines
Start
2010
2011
2014
Present
จุดเริ่มต้น
ชิ สตูดิโอ เกิดจากการรวมกลุ่ม freelance ในสายงานด้านออกแบบดีไซน์ มัลติมีเดีย นักเขียน รวมถึงนักการตลาด ที่มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนารูปแบบงานและต่อยอดงานทางด้านงานมัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินงานมากว่า 10 ปี ก่อนมีการจดทะเบียนบริษัทฯ
ประกวดแผนธุรกิจ
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ Software Business Plan Content 2010 Nawattakumwanij 3th.
By Chulalongkorn Business School and Software Industry Promotion Agency.
ได้รับรางวัลชมเชยประเภท Game & Animation โดยการนำเสนอผลงาน Game Online Platform " Social Green Project"
จดทะเบียนบริษัท
ได้มีโอกาสต่อยอดจากรางวัลที่ได้รับ โดยการส่งผลงานเสนอแผนธุรกิจเพื่อขอรับทุนใน โครงการ ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษามหาราชัน ซึ่งเป็นโครงการให้ทุนสนับสนุน Start Up และผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านนวัตกรรม/ดิจิตอล/ซอฟแวร์
จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากแผนงานที่เสนอได้ผ่านคัดเลือกและได้รับทุนในกลุ่ม Start Up จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท ชิ สตูดิโอ จำกัด

ขยายรูปแบบบริการให้หลากหลาย
เราได้ดำเนินการธุรกิจและได้รับความไว้ใจจากลูกค้าทุกท่านเรื่อยมา เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจทั้งเล็ก-ใหญ่ จึงได้มีเพิ่มรูปแบบบริการต่างๆเน้นออนไลน์ให้หลากหลายขึ้น โดยการนำระบบ และเทคโนโลยีที่มีการอัพเดทหรือเปลี่ยนแปลงต่างๆเข้ามาใช้ในงานบริการของลูกค้า เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในสื่อทาง Social media เช่น ร้านค้าออนไลน์ที่เริ่มเติบโตอย่างมาก รวมถึงธุรกิจต่างๆเริ่มขยับจากรูปแบบออฟไลน์ เน้นสู่ออนไลน์ และเว็บไซต์เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายธุรกิจ
ก้าวไปสู่อนาคต
ปัจจุบัน ชิ สตูดิโอ เราได้ขยายรูปแบบบริการให้ลูกค้าหลากหลายมากขึ้น เน้นให้ทุกกลุ่มลูกค้าเข้าถึงผลิตภํณฑ์และบริการของแบรนด์ มีความหลากหลาย ลดภาระความซับซ้อนของงานระบบ จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและนำมาขยายต่อยอดการตลาดได้ทันที แต่ยังยึดอยู่ในปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้าที่เราให้บริการทุกท่านอย่างไม่ต้องกังวล
ชิ สตูดิโอ ได้อัพเกรดบริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเปลี่ยนทดแทนเพิ่มความสามารถและเข้าใจโลกของการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากในปัจจุบัน

ขยายธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จัก

ชิ สตูดิโอ พร้อมยินดีให้บริการด้วยความจริงใจ

Scroll to Top