Loading...
Printing2018-07-10T23:04:19+00:00

รับออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โบร์ชัวร์ แผ่นพับ

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคา

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!!

รับออกแบบ และผลิตงานสิ่งพิมพ์


รับออกแบบโบวชัวร์ – แผ่นพับ – ใบปลิว – โปสเตอร์ – แคตาล๊อก ฯลฯ

อีกหนึ่งของสื่อโฆษณาสวยๆ โดนใจ ในราคาประหยัด
ไม่จำกัดแนวความคิด เราทำตาม Concept เพื่อให้ตอบโจทย์และตรงกับแผนการตลาดของลูกค้า

รับออกแบบ ใบปลิว โบว์ชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ Catalog และอื่นๆ


ราคางานออกแบบ


ไฟล์ที่ลูกค้าได้รับเป็น Artwork โปรแกรม illustrator หรือ Photoshop (ขึ้นอยู่กับงาน) / PDF / JPG ขนาด 300 dpi. ค่าสี CMYK
ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%

รับผลิตใบปลิว โบว์ชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ Catalog และอื่นๆ


ราคางานพิมพ์

ขั้นตอนการทำงาน


ขั้นตอนการทำงาน ออกแบบ+พิมพ์

 1. ลูกค้าติดต่อแจ้งรายละเอียดของงาน และขอใบเสนอราคาโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ “คลิ๊ก”
 2. ลูกค้าเซ็นใบเสนอราคาพร้อมชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาตามใบเสนอราคา จากนั้นให้ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงิน และแสกนหรือถ่ายรูปใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นของลูกค้ามาที่อีเมล์ wanthanee@chiistudio.com

 3. ลูกค้าส่งข้อมูลสำหรับการออกแบบให้กับทีมงาน เช่น รูปภาพ, ข้อความ, ไฟล์ Word, ไฟล์ PDF, ไฟล์ LOGO ฯลฯ (ข้อแนะนำในการส่งไฟล์ภาพ ต้องส่งไฟล์ภาพที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่หากรูปภาพเล็กเกินไปภาพอาจแตกได้ค่ะ)

 4. เมื่อทีมงานได้รับข้อมูลครบแล้ว ทีมงานจะเริ่มทำการออกแบบ สำหรับระยะเวลาในการออกแบบให้ลูกค้าดูได้ตามใบเสนอราคา (ทางทีมงานจะเริ่มออกแบบงานนับเป็นวันที่ 1 ก็ต่อเมื่อลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางเราครบหมดแล้วเท่านั้นนะคะ)

 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทำงานทางทีมงานจะส่งงานให้ลูกค้าตรวจทางอีเมล์หากมีแก้ไขทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ระยะเวลาในการแก้ไขขึ้นอยู่กับลูกค้าจะแก้ไขมากหรือน้อยนะคะ)

 6. เมื่อแก้ไขงานจนเป็นที่พอใจของลูกค้าแล้ว ให้ลูกค้าชำระเงินอีก 50% ที่เหลือ เพื่อยืนยันการผลิต(ส่งพิมพ์) ระยะเวลาในการพิมพ์ลูกค้าดูได้ตามใบเสนอราคา (แต่ละงานพิมพ์มีระยะเวลาไม่เท่ากันคะ)

 7. การจัดส่งสินค้าสำหรับงานพิมพ์ ฟรี! สำหรับลูกค้ายอดในการออกแบบและพิมพ์รวมกันถึง 12,000 บาท ขึ้นไป (ยังไม่รวม Vat และจัดส่งเฉพาะเขต กทม. จะจัดส่งวันเวลาที่ทางโรงพิมพ์กำหนด) หากราคาสินค้าต่ำกว่าราคาที่กำหนดทางเราขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายตามจริงจากนั้นทางทีมงานจะส่งไฟล์ต้นฉบับสำหรับส่งโรงพิมพ์ให้ลูกค้าทางอีเมล์ พร้อมแจ้งวันที่ได้รับสินค้า


ขั้นตอนการทำงาน ออกแบบอย่างเดียว

 1. ลูกค้าติดต่อ แจ้งรายละเอียดของงาน และขอใบเสนอราคา โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่  “คลิ๊ก”

 2. ลูกค้าเซ็นใบเสนอราคา พร้อมชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาตามใบเสนอราคา จากนั้นให้ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินและแสกนหรือถ่ายรูปใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นของลูกค้ามาที่อีเมล์ wanthanee@chiistudio.com

 3. ลูกค้าส่งข้อมูลสำหรับการออกแบบให้กับทีมงาน เช่น รูปภาพ, ข้อความ, ไฟล์ Word, ไฟล์ PDF, ไฟล์ LOGO ฯลฯ (ข้อแนะนำในการส่งไฟล์ภาพ ต้องส่งไฟล์ภาพที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ หากรูปภาพเล็กเกินไป ภาพอาจแตกได้ค่ะ)

 4. เมื่อทีมงานได้รับข้อมูลครบแล้ว ทีมงานจะเริ่มทำการออกแบบ สำหรับระยะเวลาในการออกแบบให้ลูกค้าดูได้ตามใบเสนอราคา (ทางทีมงานจะเริ่มออกแบบงานนับเป็นวันที่ 1 ก็ต่อเมื่อลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางเราครบหมดแล้วเท่านั้นนะคะ)

 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทำงาน ทางทีมงานจะส่งงานให้ลูกค้าตรวจทางอีเมล์ หากมีแก้ไขทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ระยะเวลาในการแก้ไขขึ้นอยู่กับลูกค้าจะแก้ไขมากหรือน้อยนะคะ)

 6. เมื่อแก้ไขงานจนเป็นที่พอใจของลูกค้าแล้ว ให้ลูกค้าชำระเงินอีก 50% ที่เหลือ จากนั้นทางทีมงานจะส่งไฟล์ต้นฉบับให้ลูกค้าดาวน์โหลดทางอีเมล์ ไฟล์ที่ได้ประกอบไปด้วยไฟล์ (.psd ,.pdf,.jpg)

งานออกแบบ Catalog สอบถามเพิ่มเติม

สามารถสอบถามราคางานพิมพ์อื่นๆเพิ่มเติมได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา

โปรดระบุรายละเอียดที่ต้องการทราบข้อมูล

FIRST NAME *
LAST NAME *
EMAIL ADDRESS *
PHONE NUMBER

SUBJECT *

MESSAGE *